எம்.எஸ்.வியின் மந்திரப்புன்னகை…..

mid 70’s – mid 80’s வரையிலான மெல்லிசை மன்னரைக் கொஞ்சம் தனியா கவனிக்கணும் போலயே… அவர்கள், மூன்றுமுடிச்சு, லலிதா, வணக்கத்துக்குரிய காதலியே, நினைத்தாலே இனிக்கும், பொல்லாதவன், போக்கிரிராஜா, திரிசூலம், இமயம், பில்லா, வறுமையின் நிறம் சிவப்பு, ராணுவ வீரன், சிம்லா ஸ்பெஷல், வசந்தத்தில் ஓர் நாள், சந்திப்பு, வசந்தராகம்….

ஒரு சாம்பிள்….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s