சந்தோஷத்தில் பெரிய சந்தோஷமே….

சந்தோஷத்தில் பெரிய சந்தோஷமே, கூட இருப்பவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவதுதான் என்று தமிழ்த்திரைக்கதைச்சுனாமி கே.பாக்யராஜ், ஒரு முறை சொல்லியிருந்தபடியால், ஒரு நாலுசக்கர மஞ்சள் போர்ட் வண்டியை எடுத்துக் கொண்டு ஆட்களைச் சேர்த்துக் கொண்டு. தஞ்சை – திருச்சி மாவட்டத்துக்கு இரண்டு நாட்கள் பயணம் . சின்னதும் பெரிதுமாக நிறையக் கோயில்களுக்கு ஒரு சூறாவளி விசிட். எல்லாக் கோவில்களிலும் பிரசாதம் அட்டகாசம். சிரீரங்கத்தில் கிடைத்த அந்த குண்டு ( கோதுமை நிறத்தில்) தோசை பெயர் மட்டும் தெரியவில்லை.

பயணத்தின் மிகப் பெரிய சந்தோஷம், எந்த அர்ச்சகர் தட்டிலும் சில்லறை போடவில்லை. சாதா, ஸ்பெஷல் சாதா, ஸ்பெஷல் ரவா என்று ‘சிறப்பு தரிசனத்துக்கு’ காசை வீணாக்கவில்லை. பிரசாதங்களை மட்டும் ஒரு கை பார்த்தேன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s